Nilai Intrinsik adalah nilai suatu barang melekat/intrinsik pada barang itu sendiri. Definisi ini merupakan definisi dari Objective/Intrinsic Theory of Value.

Sementara istilah nilai intrinsik saham, option, obligasi mengacu kepada nilai dari penerbit saham, option ataupun obligasi itu sendiri.

Sedangkan menurut Subjective Theory of Value, nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaan dan ketersediaan barang.

Air minum, binatang ternak, wang kertas dan emas tidak ada nilainya bila terdapat di sebuah pulau tak berpenghuni.
Tambahkan satu orang di pulau tersebut, maka yang paling bernilai adalah air minum, dan binatang ternak.
Tambahkan satu orang lagi yang mempunyai korek api dan perlatan memasak, maka wang kertas menjadi hal yang bernilai karena uang kertas tsb akan digunakan untuk membeli korek api dan menyewa peralatan memasak.

Tambahkan satu orang lagi, yaitu seorang pandai besi, maka emas menjadi berguna untuk membuat peralatan dan perhiasan.

Jadi, air minum, binatang ternak, wang kertas dan emas menjadi berguna hanya bila ada orang yang memerlukan nya

Selanjutnya, ketersediaan barang mempengaruhi tinggi/rendahnya nilai suatu barang.

Karena keperluan dasar manusia untuk makan dan minum terbatas maka semakin banyak air minum, dan binatang ternak yang tersedia semakin rendah nilainya.

Mengenai wang kertas dapat dicontohkan seperti ini:
Salah satu fungsi uang adalah sebagai alat penyimpan kekayaan (store of value). Seandainya di dunia ini hanya ada 2 orang yaitu A dan B dimana A punya 2 buah baju dan B hanya punya wang sebanyak 1 juta. Bila A menjual 1 buah bajunya ke B seharga  1 juta maka si-A adalah orang terkaya di dunia karena dia punya baju dan wang 1 juta. Namun tiba-tiba datang C yang juga punya baju DAN membawa uang 1 juta. Berapa kekayaan A? Dengan datangnya C, kekayaan A sekarang hanya tinggal 50 % dari total kekayaan yang ada di dunia.

Bagaimana dengan nilai dinar emas?
Karena dinar emas terbuat dari emas maka segala kelebihan emas melekat pada dinar emas, salah satunya yaitu tidak akan mengalami nasib seperti wang kertas


e-book-rahsia-overdraft

Dapatkan Buku Rahsia Overdraft tekan butang di bawah bagi pembelian.

Anda mempunyai soalan mengenai servis kami? Tekan butang di bawah

Hubungi kami melalui whatsapp
Share This