Audit, Akaun & Cukai Korporat

Menyediakan servis menghasilkan penyata kewangan bagi menentukan kedudukan untung atau rugi syarikat, mengaudit penyata kewangan yang telah disiapkan bagi memastikan ianya mematuhi akta yang ditetapkan. Menghasilkan penyata cukai untuk mendapat nilai sebenar yang harus dibayar untuk tahun tersebut. Pejuang Usahawan merupakan firma akauntan bertauliah
dan berdaftar dengan Institut Akauntan Malaysia (MIA).

Anda mempunyai soalan mengenai servis kami? Tekan butang di bawah

Hubungi kami melalui whatsapp