Apa itu intrinsic value?

Nilai Intrinsik adalah nilai suatu barang melekat/intrinsik pada barang itu sendiri. Definisi ini merupakan definisi dari Objective/Intrinsic Theory of Value. Sementara istilah nilai intrinsik saham, option, obligasi mengacu kepada nilai dari penerbit saham, option...

Anda mempunyai soalan mengenai servis kami? Tekan butang di bawah

Hubungi kami melalui whatsapp